Advert
Advert

Revak Kitap'tan Rifâîlik Serisi

Revak Kitap etiketiyle çıkan ve 8 kitaptan oluşan Rifâîlik Serisi bu hafta Edebiyat Haberleri'nin tavsiyesi...

Revak Kitap'tan Rifâîlik Serisi
Revak Kitap'tan Rifâîlik Serisi Nisan
Bu içerik 1484 kez okundu.


Keşkül-i SırrîYazarı:
Sırrî Kalender 

Rifâîlik Serisi 1. Kitabı
 
Ocak 2012 Keşkül-i Sırrî, son dönem Rifâî meşâyihinden Sırrî Kalender mahlaslı zâtın notlarından derlenmiş serinin ilk kitabıdır. Bu serideki kitaplar isimlerini, diğer kitaplar bir araya getirildiğinde anlaşılacağı üzere, bir dervişin hayat anlayışını ve tavrını yansıttığı elbiselerden ve cihazlardan almıştır. Kendi hislerine ve îtikâdına tercüman kabul edeceklere bir yâdigâr olması dileğiyle...

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Asâ-yı Sırrî


Yazarı: Sırrî Kalender 
 
Revak Kitabevi: 6
 
Rifâîlik Serisi 2. Kitabı
 
Ocak 2012 

Keşkül-i Sırrî’den sonra, bu kitapta arzolunan nutuklara Asâ-yı Sırrî ismi verilmiştir. Asâ-yı Sırrî, Hakk’ın “Elindeki nedir?” sorusuna karşı Hazret-i Mûsâ’nın sohbeti uzatmak için asâsının fürûat ve teferruâtını bahane etmesi gibi, sohbet-i Cânân’a bir bahanedir. Kelimelere değil mânâya nazar edenlerin veya etmek isteyenlerin zevk-yâb olmaları dileğiyle...

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Nefîr-i Sırrî


Yazarı: Sırrî Kalender 
 
Rifâîlik Serisi 4. Kitabı
 
Kasım 2013 

Keşkül ve Asâ'dan sonra, Sırrî'nin nutuklarının toplandığı üçüncü eser: Nefîr-i Sırrî

İnsanın hakikatine dâir bazı hususları ehline açan ve okuyucunun dikkatini, kendinde gizli olan hazineye çeken nutuklar, ten kabri içinde ölüm uykusunda bulunan canlara İsrafil'in sûrunu hatırlatacaktır. İlk iki kitaptan farklı olarak, Nefîr'de yer alan nev-i şahsına mahsus düz yazılar, hayat, kâmil insan, madde ve mânâ, nefs terbiyesi, kurban, Rûm sırrı, tarîkatin kökeni ve tarihindeki dönüm noktaları, Regâib kandili ve Nevruz gibi konularda, âşinâ olmadığımız yorumlarla hakikatin ne kadar derin bir umman olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.


Şeyh Hayrullah Tâceddin er-Rifâî Külliyâtı

Yayına Hazırlayan: Selami Şimşek 
 
Rifâîlik Serisi 3. Kitabı
 
Haziran 2012 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerine, Cumhuriyet’in kuruluş devrine şahitlik eden, Üsküdar’ın muhabbet ehli şahsiyetlerinden Rifâî şeyhi Hayrullah Tâceddin Efendi’nin hayatı ve nutuklarını ihtiva eden eser, dönemin tasavvuf hayatına ayna tutuyor.

Üsküdar'daki meşhur Attar Dükkanı'nın müdavimlerinden olan Şeyh Hayrullah Taceddin Efendi'nin Külliyatı, muhibbanına Attar Dükkanı'nın muhtelif rayihalarını sunmaktadır.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

 

Dem-i VahdetYazarı:
Muhammed Fethü'l-Maârif 

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök 
 
Rifâîlik Serisi 5. Kitabı
 
Ocak 2014 

Müellifinin âhirete göçüşünden yüz doksan sene sonra, ilk defa neşredilen Dem-i Vahdet adlı eserde, geleneksel İslâm telâkkileri, “her dem yeniden doğarız" mefhumunca "yeniden" yorumlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz fikrî çeşitlilik ortamında, ciddî, vicdanlı ve hakikate teşne kimselerin hemen dikkatini çekecek olan kitap, Osmanlı zamanında neşredilseydi, müellifin hayatına mal olabilecek kadar, din, insan ve kâinat hakkında, “tehlikeli” ve bir o kadar da “aykırı” sözler içermektedir.

Aklımıza ve gönlümüze lâhutî bir sadâ ile seslenen Hazret-i Mâarif, âyet, hadîs ve menkıbeleri birer enstrüman gibi kullanarak, hakikat şehrinin kapısını aralamıştır. Varlık felsefesine meraklı kimselere hayret verici işâretler; İslâm şeriatini hayatının merkezine oturtmuş inançlı fakat fikri hür kimselere derin mânâlar; tasavvuf mesleğini yaşayan veya anlamak isteyenlere de Kevser feyzi sunan Dem-i Vahdet, “ârifler, dükkânını açmış ne ararsan var içinde" sözünün âdeta vücûd bulmuş bir hâlidir.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

Maârifî Nefesler


Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök 
 
Rifâîlik Serisi 6. Kitabı
 
Haziran 2015 

Ehlibeyt'in bâtınî yolu, Hazret-i İmâm Rıza efendimiz ile Horasan'a ulaşmış, orada Türkler ve diğer bölge kavimleri ile buluşmuş ve zamanla İslâm coğrafyasının her yerine yayılmıştır. Hazret-i Fethü'l-Maârif de, söz konusu yolun bu topraklardaki en önemli temsilcilerinden biridir. Rifâiyye'nin Maârifiyye kolunun sahibi Fethü'l-Maârif hazretlerinin ve silsilesinden altı halifenin nutuklarını içeren Maârifî Nefesler, Ehlibeyt'in bâtınî yolunun inceliklerini beyan etmektedir. Hakikat-i Muhammediyye ve Sırr-ı Aleviyye'ye sahip velîlerin, kimi zaman şifreli diyebileceğimiz bir tarzda, kimi zaman coşkulu ve sade bir anlatımla izhar ettikleri nefesler, bu zevâta inananların pek çok müşkilini hâllederken, yolu merak edenleri de hayret vadisine sürükleyecektir.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.


Kisvenâme

Yazarı: Ali Sâbit el-Maârifî 
 
Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök

Rifâîlik Serisi 7. Kitabı
 
Haziran 2015 

Rifâiyye'nin Maârifiyye kolu hakkında neşredilen eserlerin üçüncüsü olan Kisvenâme, gerek dervişler gerek kültür tarihçileri için hazine değerindedir. Eserde, Hazret-i Pîr Seyyid Ahmed er-Rifâî'nin on sekizinci batından torunu ve Maârifiyye kolunun sahibi Fethü'l-Maârif hazretlerinin kisveler hakkındaki içtihatları, oğlu ve halifesi Ali Sâbit Efendi tarafından teferruatı ile anlatılmaktadır.

Sâbit Efendi, tarikatte kullanılan hiçbir objenin gelişigüzel tayin edilmediğini, dikiş sayısından rengine kadar, her birinin âyet ve hadîslerle senetlendirilerek içtihat edildiğini izah etmektedir. Bu izahlar ışığında, dervişlerin ve şeyhlerin üzerindeki her kıyafetin, aslında aşk, irfan ve zevk ile yazılmış bir kitap olduğu ortaya çıkmaktadır. Okuyucu; imanlarını, aşklarını, irfanlarını, giydikleri kıyafetlere, kullandıkları eşyalara nakşeden o zarif ve nâzenin kimselerin yüce şahsiyetlerini ve eşyayı nasıl maneviyatlarının aynası hâline getirdiklerini, samimî bir üslûp içerisinde zevkle takip edecektir.  

Hazret-i Fethü'l-Maârif'e ait olup, daha önce yayınlanmamış sekiz adet nutkun yanı sıra, Rifâî Maârifiyye'nin kisveleri, Hazret-i Maârif'e ve âilesine ait bazı eşyaların fotoğrafları da, ilk defa bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.

 Eyledi Seyyid er-Rifâî Rûm'a işâret

Fethü'l-Maârif de verdi bu sırra beşâret

Sırrî Kisvenâme'nin nüktesine dikkat et

Bak Sâbit dem-i İsâ, zuhûr etti Mehdiyyet

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.


Rifâî-Sayyâdî Seyyidleri


Yazarı: Seyyid Ebu’l-Hüdâ es-Sayyâdî 
 
Mütercim: Ahmet Kaya 
 
Rifâîlik Serisi 8.Kitabı
 
Aralık 2015 

Seyyid Ahmed İzzeddin es-Sayyâd hazretlerinin içtihat etmiş olduğu Sayyâdiyye kolu, Rifâîliğin en meşhur koludur. Bu kolun, 19. yüzyılda karizmatik kişiliğiyle öne çıkmış temsilcilerinden biri de, Seyyid Ebu’l-Hüdâ es-Sayyâdî Efendi’dir. 
Ebu’l-Hüdâ Efendi’nin, “Rifâî-Sayyâdî Seyyidleri” ismiyle Türkçeye kazandırılan eseri, neseben ve tarikaten mensup olduğu Rifâî-Sayyâdî silsilesindeki zâtların kısa biyografilerini içermektedir. Kitap yayına hazırlanırken, Sayyâdî Âsitânesi başta olmak üzere, Sayyâdî kolu ile ilgili tekke, türbe ve meşâyih fotoğraflarıyla da zenginleştirilmiştir. 
Sahasında bir ilk olan kitap, hem tarikat tarihi ve sosyolojisi ile ilgilenenlerin hem de Anadolu topraklarında bu yolun izini sürenlerin baş ucu kitabı olacaktır.  

 KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Revak Kitap Rifâîlik Serisi
Sen de yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
Edebiyat Haberleri'nin Dört Yeni Anketi Yayında
Edebiyat Haberleri'nin Dört Yeni Anketi Yayında