Advert
Advert

Revak Kitap Bektaşilik Serisi

Revak Kitap Bektaşilik Serisi
Revak Kitap Bektaşilik Serisi Nisan
Bu içerik 1806 kez okundu.
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba Dîvânı


Yazarı: Mehmed Ali Hilmi Dedebaba 

Yayına Hazırlayan: Gülbeyaz Karakuş

Revak Kitabevi: 8

Bektaşilik Serisi: 1

Nisan 2012 

Mehmed Ali Hilmi Dedebaba hazretlerinin Dîvân'ı titiz bir çalışma ile Revak Kitabevi tarafından gönül ehline arz olunur. Bir ismi de Tarîk-i Nâzenîn olan Bektaşîlikteki nâzenîn irfâna, meveddet ve kemâle bu Dîvân-ı Şerîf kâfî burhandır.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.


Ahmediyye Risâlesi ve Nefesler


Yazarı: Ahmed Sırrı Dedebaba 

Yayına Hazırlayan: Salih Çift

Revak Kitabevi: 15

Bektaşilik Serisi: 2

Nisan 2013 

Mısır’da yaklaşık beş asır varlığını sürdüren Bektaşî geleneğinin son postnişîni olan Ahmed Sırrı Dedebaba, aynı zamanda 20. yüzyılda Bektaşîliğin en önemli temsilcilerinden biridir. Hayatı ve eserleri ile Bektaşîliğin yakın tarihine ışık tutan son Dedebaba, Ahmed Sırrı Dedebaba, Arapça olarak kaleme aldığı Ahmediyye Risâlesiisimli eserini ve Türkçe nefeslerini bizlere yâdigâr bırakmıştır. Hazret-i Pîr Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatı, Bektâşî tarîkati, Mısır’da Bektâşîliğin tarihsel gelişimi ve Kaygusuz Sultan Dergâhı hakkında bilgilerin verildiğiRisâle’de, müellifin kendi otobiyografisi ile mürşidi ve kendisinden önceki postnişîn Mehmed Lütfî Baba’nın biyografisinin yanı sıra, Bektâşîlerce okunan dua ve zikir metinleri de yer almaktadır.

Tarîkatin Mısır serüveninin özellikle son yirmi yıllık evresine dâir müellifin naklettiği bilgiler, yalnızca Bektâşîliğin tarihi ya da bu topraklardaki tasavvufî faaliyetler açısından değil, Türkiye ve Arnavutluk gibi Bektâşîliğin güçlü olduğu ülkelerdeki birtakım dinî ve siyasî gelişmelerle, bunların arka planları hakkında da önemli ipuçları ihtiva etmektedir. Bu çalışmada Ahmediyye Risâlesi’nin tercümesi, Dedebaba’ya ait nefesler, kendisine ithafen kaleme alınmış şiirler ve bazı nesirler yer almaktadır. Daha önce yayınlanmamış fotoğraflarla zenginleştirilen kitap, okuyucuyu, Kaygusuz Abdal Hazretleri ile başlayan ve Mısır’daki son mirasçısı olan Ahmed Sırrı Dedebaba’nın hayatı ve eserleri ile günümüze kadar uzanan nâzenîn bir gelenekle buluşturuyor.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.


BEKTAŞÎ RİSÂLELERİ


Yazarı: Hasan Cemâlî Baba 

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök 
 
Revak Kitabevi: 26
 
Ekim 2014 

Bektaşî tarikati, Cumhuriyet sonrası tasavvuf araştırmaları içinde en çok ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Ancak tüm gayretlere rağmen, bu nâzenin yol hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konulduğunu söyleyemeyiz.

Elinizdeki eser, dergâhların açık olduğu zamanda yaşamış, devrinin ârif ve kâmil mürşidlerinden feyz almış, âlim bir Bektaşî babasının kaleminden çıkmış olup, bu sahada önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Hasan Cemâlî Baba'nın risâleleri, "Vahdet-i vücûd hakkında Bektaşîlerin itikadı nedir? Bektaşîler zındık mıdır? Yoksa gürûh-ı nâcîden midir? Bektaşîlik hakkındaki hangi hususlar yanlış anlaşılmaktadır? Bektaşî âyin-i cemindeki ritüellerin tasavvufî anlamları nelerdir? Bektaşîyim diyenler nelere dikkat etmelidir? Bektaşî erkânını kimler nasıl bozdu, erkânın esası nedir?" gibi pek çok soruya cevap vermektedir.

Nazar-ı Cemâlî Baba seçer kallâşı

Cevherle karışmış olsa çay taşı

Taklîd kabûl etmez aslâ Bektaşî

Kem ayârı tanur çeşm-i urefâ

HÜ DOST!

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

Fakrnâme


Yayına Hazırlayan: Fatih Usluer 
 
Revak Kitabevi: 30
 
Eylül 2015 

 

Nefesleri ve yazıları ile Hakk Muhammed Ali aşkını dile getiren Vîrânî Abdal, tasavvuf tarihimizin önemli simalarından biridir. Tek mensur eseri olan Fakrnâme, Alevî ve Bektaşî inancı ile Hurufîliğin bir arada işlendiği bir risâledir. Eserde ele alınan konular, tasavvuf, tarikat erkânı ve hurufîlik başlıkları altında değerlendirilebilir. Tasavvufla ilgili konular, ağırlıklı olarak Hakk’ın bilinmesi, Muhammed ve Ali’nin hakikati gibi hususları kapsamakta ve eserin tamamında arka planı oluşturmaktadır. Tarikat erkânı ile ilgili konular, bir mürşide bağlanmanın gerekliliği, tâlipte ve mürşidde olması ve olmaması gereken özellikler, tarikatın önemi gibi meseleler olup, eserde zaman zaman nasihatler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hurufîlik ile ilgili olanlar ise, daha çok Hurufî hesaplarında görülmekte ve arka plandaki tasavvufî fikirleri delillendirme sadedinde kullanılmaktadır.

Vîrânî Abdal'a göre, insanın elest bezminde verdiği ikrarının, yaratılış gayesinin ve insanlığının gereği, Hakk’ı bilmektir. Hakk’ı bilmek için de, insanın önce kendisini bilmesi gerekir. Bu noktadan itibaren Hurufîliğin temel argüman ve hesaplarını kullanan Vîrânî Abdal, insan yüzündeki hatlar ile Kur’ân’ın sırlarını içinde bulunduran Fâtiha ve Fâtiha’nın sırlarını içinde bulunduran besmele arasındaki mütekabiliyeti, Hurufî usûllere göre ortaya koymuş ve insanın kendisinden yola çıkarak Hakk’ı bilmesinin yollarını göstermiştir.

 KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Revak Kitap Bektaşilik Serisi
Sen de yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
Edebiyat Haberleri'nin Dört Yeni Anketi Yayında
Edebiyat Haberleri'nin Dört Yeni Anketi Yayında