Advert
Advert

Mevlevî Nazif Dede Dîvânçe ve Risâlesi

Son dönem Osmanlı tarihinde, Mevlevîliğin Şems kolunun ve Kalenderiyye meşrebinin temsilcilerinden biri olan Şeyh Hasan Nazif Dede Efendi’nin yüksek eğitimi, irfanı ve ince zevkiyle coşkun ifadelere bürünen sözleri, okuyucuyu bambaşka bir dünyanın içine çekiyor.

Mevlevî Nazif Dede Dîvânçe ve Risâlesi
Mevlevî Nazif Dede Dîvânçe ve Risâlesi Nisan
Bu içerik 2381 kez okundu.

Mevlevî Nazif Dede Dîvânçe ve Risâlesi

Yazarı:
Hasan Nazif el-Mevlevî 

Yayına Hazırlayan: Gülbeyaz Karakuş 
 
Şubat 2013 
 

19. yüzyılın önemli mutasavvıflarından biri ve Beşiktaş Mevlevîhânesi’nin on beşinci şeyhi olan Hasan Nazif Dede, 1794 (1209) senesinde, bugün Mora Yarımadası sı- nırları içinde kalan Yenişehir’de dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini, Yenişehir müftüsü olan babası Hacı Halil Efendi’den alan Hasan Nazif Dede, daha sonra Horasanî Azîz Efendi Medresesi’nde, Hoca Celâleddîn Efendi’den icâzet alarak Yenişehir’de müderrislik yapmaya başlar. Müderrislik yaptığı dönemde ortaya çıkan çekirge istilâsının önüne geçmek üzere Hacıbektaş’a sığırcık suyu getirmeye gönderilen Hasan Nazif Dede, dönüşte Konya’ya da uğrar. Burada, o sırada Hazret-i Mevlânâ Dergâhı’nda postnişîn olan Muhammed Saîd Hemdem Çelebi’ye (1815-1858) intisâb eder. Yenişehir’e döndükten bir müddet sonra tekrar Konya’ya giden Hasan Nazif Dede, burada Sultan Veled Medresesi’nde kalarak, Hemdem Çelebi tarafından Hazret-i Mevlânâ Dergâhı aşçıbaşısı Nesîb Dede’nin hizmetine verilir. Nesîb Dede’nin yanında çilesini tamamladıktan sonra Yenişehir’e dönüp seyrine burada devam ederken, manevî bir işâretle tekrar Konya’ya gider. Bu defa Muhammed Saîd Hemdem Çelebi hazretleri tarafından kendisine hilafet verilir ve irşâda memur olarak Yenişehir’e döner.

Yenişehir’de Küstem Nehri’nin kenarına bir köprü, bir de mevlevîhâne inşâ ederek irşâd faaliyetlerine başlayan4 Hasan Nazif Dede, aldığı manevî işâret üzerine, 1853 (1269) yılında Yenişehir’deki dergâhı kardeşinin oğluna bırakarak, İstanbul’a gitmek üzere yola çıkar. Hasan Nazif Dede henüz yolda iken, şeyhi Muhammed Saîd Hemdem Çelebi hazretleri dâr-ı bekâya göçer. Bunun üzerine Nazif Dede, İstanbul’a geldikten birkaç ay sonra Beşiktaş Mevlevîhânesi’ne postnişîn olarak atanır.5 Yaklaşık sekiz yıl bu dergâhta hizmette bulunan Hasan Nazif Dede, 16 Şevval 1278 (16 Nisan 1861) tarihinde Hakk’a yürür.

Tanıtımdan

Son dönem Osmanlı tarihinde, Mevlevîliğin Şems kolunun ve Kalenderiyye meşrebinin temsilcilerinden biri olan Şeyh Hasan Nazif Dede Efendi, eserlerinde Mevlevîliğin bugün pek konuşulmayan bâtınî meselelerini incelikle kaleme almıştır. Nazif Dede’nin yüksek eğitimi, irfanı ve ince zevkiyle coşkun ifadelere bürünen sözleri, okuyucuyu bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. 


Çalışmanın birinci bölümünde, vâridat kabilinden nutuklardan oluşan Dîvânçe; ikinci bölümünde ise, genel olarak tarîkatlere, özel olarak da Mevlevî tarîkatine ilgi duyanlara rehberlik edecek bilgilerin bulunduğu bir Risâle yer almaktadır.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Revak Kitap Mevlevilik Mevlevî Nazif Dede Dîvânçe ve Risâlesi
Sen de yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
Edebiyat Haberleri'nin Dört Yeni Anketi Yayında
Edebiyat Haberleri'nin Dört Yeni Anketi Yayında