Hazret-i Peygamber'in Sırrı Hazret-i Fâtime

Fatma Şâdiye Hanım'a ait eser Revak Kitabevi tarafından hem sadeleştirilmiş hem de orijinal metni ile yayınlandı.

Hazret-i Peygamber'in Sırrı Hazret-i Fâtime
Hazret-i Peygamber'in Sırrı Hazret-i Fâtime Edebiyat Haberleri Editör
Bu içerik 2419 kez okundu.

BU ESERİ HEMEN EN UYGUN FİYAT İLE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Hazret-i Fâtime hakkındaki bu eser, Fatma Şâdiye Hanım tarafından 1903'te Arap harfleriyle neşredilmiş. 

Revak Kitabevi, eseri Latin alfabesiyle, akıcılığı bozmayacak şekilde, metnin aslına sadık kalarak sadeleştirmiş ve orijinaliyle birlikte yayınlamış. 

Eser Selâm-nâme ile başlıyor: "Ey Rasûlullah'ın kızı, sana selâm olsun; ey Allah'ın nebîsinin kızı, sana selâm olsun; ey Allah'ın sevgilisinin kızı, sana selâm olsun; ey Allah'ın dostunun kızı, sana selâm olsun; ey Allah'ın saf kıldığının kızı, sana selâm olsun; ey Allah'ın emin kıldığının kızı, sana selâm olsun..."

Eser, Hz. Fâtime'nin önemini, faziletini, Peygamber Efendimizin kendisini niçin önemsediğini vb. hususları açıklıyor, örneklendiriyor. 

"Fahr-i Âlem Muhammed Mustafâ (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz hazretlerinin mbarek ömürleri kırkıncı seneye ulaştığında, yani peygamber olarak gönderildikleri senede ve Medîne-i Münevvere'ye hicretten on üç sene evvel, pak zürriyetlerinden temiz ve mukaddes bir kız çocuğunun Mekke-i Mükerreme'de varlık âlemine gelmiş olması efendimizi fevkalâde sevindirmiştir. Bu yüce vasıflara sahip olark dünyaya gelen çocuk, kâinattaki gelmiş ve gelecek tüm kadınların efendisi olan Hazret-i Fâtimetü'z-Zehrâ el-Betûl idi."

Hz. Fâtime'nin maddî ve manevî güzellikleri eserde listeleniyor. 

> Parıldayan sîmâlarındaki fevkalâde berraklık ve beyazlıkla beraber, muhterem pederlerine benzerlikleri maddî güzelliklerini ispat ediyor.

> Hazret'i Âişe (radıyallâhu anhâ) "Ben karanlık gecelerde Hazret-i Fâtimetü'z-Zehrâ'nın parlak yüzündeki ziya ile iğneye iplik geçirirdim." buyuruyor.

> Zühd, takvâ, fazl, irfan, zeka, kavrayış, sonsuz merhamet ve şefkati ve Efendimiz'in ona olan derin muhabbeti manevî güzelliklerini ispat ediyor.

> Hayatı boyunc bir vakit namazı ble kazâya bırakmayacak derecede İslâmî fazîlete sahiptir.

> Peygamber Efendimiz onu o kadar severmiş ki, sefere gidecekleri vakit herkesten sonra onunla vedalaşır ve seferden dönüşlerinde de herkesten önce onunla görüşürdü.

> Hz. Fâtime, tüm amel ve fiillerini Peygamber Efendimiz'in sünnetine tâbi olmakla kazanmıştır.

> Sünni ve Şiir pek çok kaynakta, Hazret'i Fâtime on sekiz yaşından îtibâren ne zaman Efendimiz'in huzuruna gelseler, Efendimiz'in her seferinde ayağa kalktıkları, aynı gün yüz defa huzura gelseler, yüz defa ayağa kalktıkları rivâyet edilmiştir. 

> Rasûlullah'ın hanımları, Hazret-i Fâtime'nin evine geldiklerinde, her türlü elem ve kederlerini unutacak kadar neşe denizine garkolurlardı.

> Ömürleri boyunca, Hazret-i Fâtime'den hiçbir kimse gücenmemiş, kırılmamıştır.

> Son derece kanaatkâr, fukara ve âcizlere merhamet ve şefkatleri son derece yüksek idi.

> Rasûlullah efendimizin irtihâlinden sonra ancak altı ay yaşamıştır. Bu müddet zarfında, velev tebessüm sûretinde olsun, asla gülmemiştir.


Sadeleştirilmiş ve orijinal metinlerin haricinde eserde dört adet ek var. 


1- Hazret-i Fâtime'nin Mübarek İsimlerinden Bir Demet
2- Hazret-i Fâtime Hakkında Bazı Hadîsler
3- Hazret-i Fâtime'nin Mescid-i Nebî'deki Hutbesi
4- Hazret-i Ali'nin Bir Mersiyesi

Hazreti Fatime Revak Kitabevi
Sen de yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Candan Erçetin Okuduğu Kitapları Listeledi
Candan Erçetin Okuduğu Kitapları Listeledi
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba