Asılanlar, Kurşuna Dizilenler, Zehirlenenler: İşte Öldürülen Şairlerin Listesi

Antalya Gülce Edebiyat Derneği Başkanı Mustafa Ceylan, öldürülen şairleri konu alan iki ciltlik kitaba imza attı. (Edebiyat Haberleri)

Asılanlar, Kurşuna Dizilenler, Zehirlenenler: İşte Öldürülen Şairlerin Listesi
Asılanlar, Kurşuna Dizilenler, Zehirlenenler: İşte Öldürülen Şairlerin Listesi Edebiyat Haberleri Editör
Bu içerik 11250 kez okundu.

Ceylan'ın kitaplarını satın almak için tıklayın.


ESERLERDE YER ALAN ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER LİSTESİ ŞÖYLEDİR:

ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER KİTABI CİLT 1'de neler var?

Boğularak Öldürülen Şairler
1-Nef'i
2- Şehzade Korkut
3-Şehzade Mustafa
4-Sarı Memi
5-Genç Osman
6-III.Selim
7-Halet Efendi(Kırım)
8-Ahizade Hüseyin

Zehirlenerek Öldürülen Şairler
1-Çıldırlı Aşık Şenlik
2-Cem Sultan
3-Piri Mehmet Paşa
4-Sa'yi
5-Ta'ib
6-Şakir
7-Sürurî
8-Aşık Ferki (Prizren)

Yakılarak Öldürülen Şairler
1-Nesimi Çimen
2-Metin Altıok
3-Behçet Aysan
4-Uğur Kaynar
5-Muhlis Akarsu
6-Hasret Gültekin
7-Erdal Ayrancı
8-Halim Efendi
9-Macuncuzade

İdam Edilerek Öldürülen Şairler
1-Kadı Burhanettin
2-Pirsultan Abdal
3-Figânî
4-Hayatî
5-Kemal Ümmî
6-Sarı Lütfi
7-Halimî
8-Bahir
9-İzzet Bey
10-Talip
11-Hacı Galip Efendi
12-Antepli Nuri Paşa
13-Temennâyî
14-Bosnalı Ledünnî

Kurşunlanarak Öldürülen Şairler
1-İsmail Gerçeksöz
2-Kemal Fedai Coşkuner
3-Sabahattin Ali
4-Şevkî (Prizren)
5-Esat
6-Hamidî
7-Ramiz Paşa
8-Ferrî (Filibe)
9-Şemimî
10-M.Subhi Çelebi
11-Raşid Paşa

Yolu Kesilerek veya eşkiyalar tarafından öldürülen şairler
1-Hamidli Şaban
2-Nikâbî
3-Bahrî
4-Duhanî
5-Ümmî
6-Bûlendî
7-Müştak Baba

Savaşta Şehid Düşen Şairler
1-Kağızmanlı Hıfzı
2-Durak
3-Şükrü
4-Mehmet Rıfat Bey
5-Vuslâtî
6-Misalî(Gül Baba)
7-Gavrî
8-Germiyanlı Cenanî
9-Sultan Ahmed
10-Bezmî
11-Abî
12-Haylî
13-Pervanezade Hüseyin Çelebi
14-Derviş Paşa (Bosna)
15-Fedâyî
16-Saadet Giray (Kırım)
17-Koca Osman Feraği
18-Muallim Memduh
19-Şehid Damat Ali Paşa

Hakkında Ferman Yayınlanarak Padişahlar Tarafından Öldürülen Şairler
1-Cafer Çelebi
2-Pertev Paşa
3-Aklî (Makedonya)
4-Râif (Bağdat)
5-Ratip
6-Tayyar Paşa
7-Şeyhülislâm Mesud
8-Mantıkî (Şam)
9-Koroğlu
10-Cihanî
11-Nihanî
12-Şehzade Bayezid
13-Adnî(Mahmud Paşa)
14-Arslan Paşa

Hakkında Fetva Verilerek Öldürülen Şairler
1-İsmail Maşukî
2-Vecdî
3-Ruh'i
4-Aşkî

Bıçaklanarak Öldürülen Şairler
1-Refîa
2-Tatar Lütfî (Kırım)

Kadın Yüzünden veya Kadın Tarafından Öldürülen
Şairler
1-Helâkî
2-Yusuf-i Sânî

Yeniçeriler Tarafından Öldürülen Şairler
1-Nişancı Mehmed Paşa
2-Tahsin Efendi
3-Hafız Ahmed Paşa

Linç Edilerek Öldürülen Şair
1-Ali Kemal

Oruç Yediği İçin Öldürülen Şair
1-Kul Şükrü

Dostluğu Uğruna Denize Atılarak Öldürülen Şair
1-Sadi

İsyân ve Kargaşada Öldürülen Şairler

1-Selman (Rumeli)
2-Arifi Gazi Giray Han (Kırım)

Valilik Görevinden Dolayı Öldürülen Şair
1-Gazi (Kahire)

Sır Kâtibi Oldukları İçin Öldürülen Şair
1-Nısfet
2-Fennî(Halep-Irak)

Malına-Mülküne-Parasına Tamah edildiği İçin Öldürülen
Şairler
1-Feyzî
2-Seyyah Dede

Belirsiz Kişilerce Öldürülen, Evinde Ölü Olarak Bulunan Şairler
1-Tekirdağlı Subhî

Diğer Sebeplerle Öldürülen Şairler
1-Mehmet Fikrî(Bulgaristan )
2-Recep Küpçü(Bulgaristan )
3-Hüseyin Kâmi Bey (Dağıstan)
4-Aşık Ali Rahmanî(PKK'nın Katlettiği Şairimiz)

**********************

ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER KİTABI CİLT 2'de neler var?

Vurularak veya kurşuna dizilerek Öldürülen Şailer
1-İnnokenti Annenski (Rus)
2-Aleksey Gastev(Rus)
3-Nikolay Stepanoviç Gumilyov(Rus)
4-Ja Vier Heraud (Peru)
5-Boris Kornilov (Rus)
6-Federico Garcia Lorca(İspanyoll)
7-Ruslan Ahtahanov(Çeçen)

Savaşta Öldürülen Şairler
1-Vsevolod Bagritski (Rus)
2-Hristo Botev (Bulgar)
3-Dimço Debelyanov(Bulgar)
4-Che Guevara (Küba)
5-Thomas Earnest Hulme (İngiliz)
6-Jose Marti ( Küba)
7-Wilfred Owen (İngiliz)
8-Sandor Petöfi ( Macar)
9-İsaac Rosenberg (İngiliz)
10-Boris Smolonski (Ukrayna)
11-Edward Thomas ( İngiliz)

Düelloda Öldürülen Şairler
1-Mihail Yuryeviç Lermontiv (Rus)
2-Aleksandr Puşkin (Rus)

Terör Kurbanı Olan veya Nazilerce vb.Rejime Karşı Çıktığı için Öldürülen Şairler
1-Geo Milev (Bulgar)
2-Miklos Radnoti (Macar)
3-Gyorgy Sarközi (Macar)
4-Fernando Gordillo Servantes (Nikaragua)
5-Haşim Şabani (İran)

Dövüldükten Sonra Araba İle Ezilen Şair
1-Pier Paolo Pasolini (İtalyan)

Şair Kız Arkadaşı Tarafından Boğularak Öldürülen Şair
1-Nikolay Rubtsov (Rus)

İdam Edilerek Öldürülen Şair
1-Nikolay Vaptsarov (Bulgar)

Etkinliklerde Bulunduğu İçin Öldürülen Şair
1-Ven Yiduo (Wen i-To)(Çin)

Fırında Yakılarak Öldürülen Şair
1-Hristo Yasenov (Bulgar)

İslâmiyetin İlk Yıllarında Öldürülen Şairler
1-Huveyris b. Nukayz
2-Esma binti Mervan
3-Ebû Afek (Yahudi)
4-İbnu'l-Eşref (Yahudi)
5-Ebu Azze

Zehirli Elbiseyle Öldürülen Şair
1-İmr'ül Kays (Arap)

İşid Terör Örgütünce Öldürülen Şair
1-Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)

Şia tarafından Öldürülen Şair
1-Ahmet Nuaymi (Irak)

Kaçırıldıktan Sonra Öldürülen Şair
1-Casim Muhammet Faraç (Türkmeneli)

Şehid Olduktan Sonra Şair Olduğu Ortaya çıkan Polis Müdürü
1-Beyazıt Çeken)

Şehid Olacağını Hisseden Şair
1-Süleyman Uluçamgil (Kıbrıs)

Diğer Öldürülen Şairler
1-Abid b. Abraş
2-Şakerim Kudayberdiev
3-İbnü's Sikkît
4-İbnü'l-Mu'tez
5-İbnü'l-Mukaffa
6-İbnü'l-Gurbâlî
7-İbnü'l Faradî
8-İbnü'd Demâmînî
9-İbn Zümrek
10-İbn Vehbûn
11-Kemâleddîn-i İsfahânî
12-Kemâleddîn-i Hârizmî
13-Kays b. Hatîm
14-Katarî b. Fücâe
15-İbn Hânî
16-Ebû Yahyâ İbn Âsım
17-Kâmrân Mirza
18-Mervân b. Ebû Hafsa
19-Kâ'b b. Ma'dân
20-Şahid-i Sânî
21-Sabit bin Kays
22- Tarzî Mehmed Efendi
23-Şeybânî Han
24-Francis Villon(Fransız)
25-El Libi
26- Kofi Awoonor(Gana)
27-Bahreynli şair Ayat el Girmezi

Bölüm-III

Öldürülen Azerbaycanlı Şairler
1-Ahmet Cevat
2-Mikayıl Müşfik
3-Hacı Kerim Sanılı
4-Salman Mümtaz
5-Gafur (Qantəmir)
6-Ahmedov Əliabbas (Müznib)
7-Emin Abid
8-Şahbazi Tagi Simurg
9-Ümmügülsüm
10-Hüseyin Câvid
11-Vedâdî
12-Vâkıf
13-Abbas Beğ
14-Nesimi
15-Ali Razi Samçızade
16-Axund Mir Mehmed Kerimağa
17-Almas İldırım
18-Çobanzade Bekir Vahapoğlu
19-İsmail Kâtip
20-İbrahim Ali Settar
21-Ekberov Murat Derviş
22-İsmailzade Cafer
23-Ulvi Bünyadzade
24-Haşimi
25-Lâtif-i Erdebilî
26-Ağa Hüseyn Resulzade
27-Böyükağa Talıblı

Öldürülen Şairler

Edebiyat Haberleri
24.08.2017

Öldürülen Şairler
Sen de yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Özlem Altın     2019-10-12 Çobanzade, Kırımlıdır. Azerbaycan Türkü değil Kırım Türk’üdür. Bu çalışmada yanlışlıklar var.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Candan Erçetin Okuduğu Kitapları Listeledi
Candan Erçetin Okuduğu Kitapları Listeledi
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba